Difuzna folia

Použitie Difúznej fólie je veľmi špecifické. Difúzne fólie sa nazývajú aj paropriepustné fólie. Difúzna fólia sa používa na zabezpečenie odvedenia vlhkosti, ktorá sa dostala cez strešnú krytinu a ochránenie strešnej konštrukcie a vnútorných priestorov pred vlhkosťou.

Okrem izolácie voči vode pôsobiacej z vonkajšej strany fólie je druhou najdôležitejšou vlastnosťou poistnej hydroizolácie jej difúzna priepustnosť sd (m). Strešné fólie a membrány – Vysoko difúzné. Strešná difúzna fólia a membrány pre všetky šikmé strešné konštrukcie (vetrané, nevetrané, podbité, nepodbité).

Vhodná na tepelnú izoláciu a debnené strechy – dotyková (kontaktná). Pre strechy s vetraním nad alebo pod debnením alebo pre nevetrané strechy s možnosťou . Dostupnosť podľa pobočky. Paropriepustná fólia podstrešná vysoko difúzna 1g. Poistná hydroizolácia pre jednoplášťové šikmé strechy. Pokladá sa priamo na krokvy, sklon strechy nad °, bežné tepelné zaťaženie.

Je určená ako univerzálna kontaktná podstrešná membrána. Fóliu je možné použiť priamo na plné . Rád by som sa spýtal na názor strechárov.

Očividne ide o poľskú fóliu. Má s touto fóliou niekto skúsenosť? Fólia je na krokvy upevnená . Norton, Bramac, Tondach,, Dörken, Bauder a ďalšie.

Môže byť na pevnom podklade – debnení – alebo voľne na krokvách a slúži na bezpečné odvedenie vody mimo strešnej roviny. Chráni ostatné vrstvy strešného plášťa proti náporovému dažďu . Parotesná fólia vystužená armovacou mriežkou určená na vytvorenie parotesniacej vrstvy na interiérovej strane strešného plášťa. Difúzna kontaktná fólia sa používa ako poistná hydroizolácia strechy.

Extrémna pevnosť spojov zaručuje systém lepenia . Bramac Pro Plus Resistant 1je 3-vrstvová vysokodifúzna fólia na strechy od sklonu 22°, s možnosťou pokládky priamo na tepelnú izoláciu, aj na debnenie. Sprievodcu výberom strešných fólií Bramac pre šikmé strechy nájdete po kliknutí na obrázok: Ako ho používať: 1. Má vysokú odolnosť voči pretrhnutiu a nedochádza k jej vlneniu pri pokládke a napínaní na krokvách. Prvotriedna vysoko difúzna kontaktná vetrotesná fólia (poistná hydroizolácia) pre šikmé strechy a fasády, ktorú možno pokladať na krokvy, tepelnú izoláciu alebo priamo na debnenie. Metalizovaná vysoko difúzna kontaktná vetrotesná fólia.

Zobraziť Vložiť do košíka . Vysoko difúzna strešná kontaktná fólia na tepelnú izoláciu a debnenie ,cena, GUNNEFOL TOP 135rozmer 5xm rolka 75m2. Názov: Vysoko difúzna kontaktná fólia JUTADACH MASTER 1na tepelnú izoláciu a debnenie. Cena: 90€ s DPH (původně 100€) (75€ bez DPH).