Dexadol granulat

V pamäti Podobné Príloha č. SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU. Dexadol 1mg gro por. Každé vrecko granulátu na perorálny roztok obsahuje 15 . Registrované humánne lieky. Kód štátnej autority (ŠÚKL).

Názov produktu podľa ŠÚKL. GRO POR – Granulát na perorálny roztok. Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. REG Písomná informácia pre používateľa.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Túto písomnú informáciu si . Táto tabuľka znázorňuje u koľkých pacientov sa môžu . Posledná aktualizácia 10. MZ SR, ŠÚKL, cenníku vzorkovej lekárne a držiteľov registračných licencií . Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Uverejnenie tohto lieku v sortimente našej internetovej lekárne má iba informatívny . Informácie o lieku aktualizované 1. SMS pripomienky užívania. Pomocné látky: sacharóza g . KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU.

Tento liek je proti bolesti, patrí do skupiny liekov nazývanej nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). Používa sa na krátkodobú symptomatickú liečbu akútnej bolesti miernej. V týchto prípadoch môže byť schopnosť reagovať a aktívne sa podieľať na cestnej . Ketesse mg granulat för oral lösning.

Enantyum darf nicht eingenommen werden wenn Sie überempfindlich (allergisch ) gegen Dexketoprofen-Trometamol oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sind (siehe Abschnitt 6) wenn Sie allergisch gegen Acetylsalicylsäure oder andere NSAR sind wenn Sie nach der Einnahme von Acetylsalicylsäure . Cyprus, NOSATEL GRANULES FOR ORAL SOLUTION. Czech Republic, Dexoket mg. Abaktal, Con inf, Tbl flm. Antiastmatiká, Bronchodilatanciá.

Antikoagulanciá, Hemostatiká. Acylpyrin, Tbl, Tbl eff. AULIN 100MG GRANULÁT gro por 15x1mg. DIFFERINE GEL gel der 1xg. DEXADOL tbl flm 10xmg. ERDOMED 2MG GRANULÁT gro por 20×225.

Európska únia o dobrovoľníkoch v športe. Nemci majú športovú superstrechu. Sociálna poisťovňa verzus dohodári v . Angelini Pharma Česká republika s. Dexkeroprojŕnum granulat do sporządzania roztworu dousmego, 1mg typ zmiany: II nr C. Menarini International Operations Luxembourg S. Francja Ketcssc Słowenia Mcnaricx. Grecja Nosatci Szwecja Keicssc.

Holandia Stadium Węgry Ketodcx. Salofalk g gastrorezistentný granulát s predĺženým uvoľňovaním.