Dazdove vpuste

Základný typ – zvislý strešný vpust tepelne izolovaný. Táto stránka používa súbory cookies, jej prezeraním súhlasíte s používaním cookies. Kanalizačné vpuste v našom shope rýchlo, spoľahlivo a lacno ! Uličné vpusty slúžia na zychytávanie a odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch a dažďových zvodov. Uličný vpust pozostáva z viacerých betónových prvkov (UV horný, stredný, dolný diel) a rôznych výšok, čo umožňuje jednoducho sa prispôsobiť podmienkam stavby.

ACO Spin vpusty plochých striech sú určené pre odvod dažďovej vody zo striech, parkovísk pre autá a terás. Nazbieraná dažďová voda sa následne odvádza odpadovým potrubím. Vpusty s tlakovými tesniacimi prírubami, ale bez protizápachových uzáverov sa používajú pre účinné odvodnenie striech.

Výrobok nie je určený pre odvod domácich a priemyselných odpadových vôd a pre použitie v dopravných komunikáciách. Horizontálny odtok – nižšia hĺbka. Slúžia na odvádzanie dažďovej vody zo spevnených plôch. Ich rozmerové a tvarové prevedenie umožňuje ich osadenie vedľa cestných obrubníkov a umiestnenie potrubia v rôznych smeroch.

Tesnosť vpuste zabezpečuje tesniaca pena. Zaťažiteľnosť uličnej vpuste je 4kN. Vtokové mreže, vyrábané podľa stavebných predpisov ČSN EN 12 sa používajú na zakrytie uličných vpustí , osadených na okrajoch vozoviek, na parkoviskách, skladových a iných plochách, kvôli odvedeniu dažďovej vody do kanalizácie.

Sú vyrobené z betónu a šedej, resp. Umožnuje pripojenie dažďových odkvapových zvodov. Výrobok je určený k odvodu dažďovej (povrchovej ) vody do vonkajšieho kanalizačného systému. Vnútorná protizápachová suchá klapka zabraňuje spätnému prúdeniu vodných par, koróznych plynov a zápachu z kanalizačného potrubia.

Parkové lavičky Stojany na bicykle Betónové kvetináče, zábrany Vonkajšie kvetináče. Nekonečné kanalizačné siete dostávajú zabrať aj počas letných mesiacov. Najmä počas výdatných letných búrok musia v krátkom časovom intervale odvádzať obrovské mnnožstvo napršanej dažďovej vody. Tá sa do kanalizačnej siete dostáva cez kanalizačné vpusty , ktorých . Hlavné mesto spravuje miestne komunikácie I. Oddelenie správy komunikácií zabezpečuje v rámci svojej činnosti na týchto komunikáciách správu a bežnú údržbu, ktorá sa. Pravops slova „ vpust “ v slovenských pravopisných slovníkoch.

Strešné vtoky TOPWET zaisťujú odvod dažďovej vody z plochých striech a teras s hydroizolačnou vstrvou z asfaltového pásu alebo PVC fólie. Sortiment TOPWET ponúka zvislé a vodorovné vtoky, ktoré môžu byť aj elektricky vyhrievané s príslušenstvom a nadstavcami pre použitie vtoku na terase. Vpuste (vtoky) TOPWET zaisťujú odvod dažďovej vody z plochých striech a teras s hydroizolačnou vstrvou z asfaltového pásu alebo PVC fólie.

Obsahuje suchú protizápachovú klapku, zabraňujúcu spätnému zápachu z kanal. KV 1B je vhodný pre najnižšiu stavebnú výšku kanalizačného.