Dažďová vpusť cena

Kanalizačné vpuste v našom shope rýchlo, spoľahlivo a lacno ! Pre túto stánku nie sú k dispozícii žiadne informácie. Vpuste (vtoky) TOPWET zaisťujú odvod dažďovej vody z plochých striech a teras s hydroizolačnou vstrvou z asfaltového pásu alebo PVC fólie. Nadstavec s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie z mäkčeného PVC.

Dostupnosť podľa pobočky. Strešné vtoky TOPWET zaisťujú odvod dažďovej vody z plochých striech a teras s hydroizolačnou vstrvou z asfaltového pásu alebo PVC fólie.

Perforovaný ochranný koš na ochranu strešných vtokov a nadstavcov proti prepadnutiu kameniva na… 1€. Cena , Kód produktu, Názov. Základný typ – zvislý strešný vpust tepelne izolovaný. Podlahový vpust je určený pre odvádzanie vôd vo vnútri budov, napr.

Výrobok nie je určený pre. Používa sa tam, kde nie je . Uličné vpusty slúžia na zychytávanie a odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch a dažďových zvodov. Uličný vpust pozostáva z viacerých betónových prvkov (UV horný, stredný, dolný diel) a rôznych výšok, čo umožňuje jednoducho sa prispôsobiť podmienkam stavby.

Slúžia na odvádzanie dažďovej vody zo spevnených plôch. Ich rozmerové a tvarové prevedenie umožňuje ich osadenie vedľa cestných obrubníkov a umiestnenie potrubia v rôznych smeroch. Tesnosť vpuste zabezpečuje tesniaca pena. Zaťažiteľnosť uličnej vpuste je 4kN. Rozmery: 5x 40 hmotnosť kg.

Dvorná vpusť s filtrom sa používa ako šachta odvádzajúca dažďovú vodu zo spevnenej plochy do vsaku, prípadne ako šachta do retenčného systému. Využitie vo všetkých sférach. Vysoko účinný vsakovací tunel.

Nádrž s výborným pomerom ceny a objemu. Dvoustupňová a jednostupňová vpust Modulární systém. ACO Spin vpusty plochých striech sú určené pre odvod dažďovej vody zo striech, parkovísk pre autá a terás. Nazbieraná dažďová voda sa následne odvádza odpadovým potrubím.

Vpusty s tlakovými tesniacimi prírubami, ale bez protizápachových uzáverov sa . Vtokové mreže, vyrábané podľa stavebných predpisov ČSN EN 12 sa používajú na zakrytie uličných vpustí , osadených na okrajoch vozoviek, na parkoviskách, skladových a iných plochách, kvôli odvedeniu dažďovej vody do kanalizácie. Sú vyrobené z betónu a šedej, resp. Rám každej mreže je pripravený .