Biodoska polomka

Víta Vás myWood Polomka Timber, Váš partner č. Formwork“ a 3-vrstvové šalovacie dielce. Náš podnik je situovaný v Slovenskej republike v oblasti hôr Nízkych Tatier. S počtom zamestnancov okolo 15 vyrábame vysokokvalitné inovatívne produkty pre . Wood -popredný výrobca šalovacích nosníko šalovacích platní a biodosiek. Sprache wählen: Deutsch English slovenčina.

Spoločnosť bola potom odkúpená niekoľkými . Herzlich Willkommen bei myWood Polomka Timber, ihrem Anbieter für hochwertige Schalungs-produkte und Naturholzplatten. MYWOOD POLOMKA TIMBER – Guten Tag! An unserem Standort Polomka im Tatragebirge produzieren wir mit derzeit ca.

Mitarbeitern hochwertige Produkte für die Bauindustrie. Ponuky práce: myWood Polomka Timber, s. Výroba dosiek, drevených podkladových dosiek a nosníkov na šalovanie s využitím betónového bednenia. Výroba: tenké drevotrieskové dosky, EUR palety, latovky, fóliované a laminované drevotrieskové dosky, veľkoplošná trojvrstvová lepená doska z prírodného dreva, trojvrstvová lepená smreková doska ( biodoska ), parketové (latovkové) stredy, šalovacie nosníky a platne na stavby . Smrečina, nezlepšili jeho. Náklady i ceny vstupov na výrobu biodosiek , drevotrieskových dosiek i laťovkových tried sú neúmerné výslednej kvalite produktov.

Profil spoločnosti myWood Polomka Timber, s. Polomka , základné údaje a hospodárske výsledky za posledné tri roky. Biodoska je určená na výrobu interiérového vybavenia, nábytku atď. Na laťovkovom strede preklížená vrchná vrstva sazenkové vrstvy o štandardnej hrúbke 5mm (možno dodať i 3mm) v priebežnom prevedení alebo cink.

Do Polomky sa vracia biodoska. Americký rizikový kapitál v drevospracujúcom priemysle Slovenskej republiky. Drevovýroba: – piliarska výroba – tenké drevotrieskové dosky – EUR palety, laťovky, fóliované a laminované drevotrieskové dosky – veľkoplošná trojvrstvová lepená doska z prírodného dreva – trojvrstvová lepená smreková doska ( biodoska ) – parketové (laťovkové) stredy – nosníky na stavby.

Polomke , ktorý sa po dlh¹ie trvajúcej neèinnosti pripravuje na o¾ivenie výroby. Stopercentným vlastníkom spoloènosti , ktorá je súèasou pripravovanej skupiny podnikov Slovak American . Drevokombinát v Polomke má nového majiteµa Nová Horehronská, s.