Atrazin

Na atrazín je veľmi citlivá zelenina, obilniny a zemiaky. Je takisto toxický pre niektoré druhy rias a vodných rastlín. Atrazín je mierne toxický pre cicavce.

Na Slovensku je známy pod obchodnou značkou Zeazin. Herbicíd atrazín sa najviac používa v USA.

Tento článek není dostatečně ozdrojován a může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit. Jste-li s popisovaným předmětem seznámeni, pomozte doložit uvedená tvrzení doplněním referencí na věrohodné zdroje. Sumární vzorec, C₈H₁₄ClN₅. Atrazin je uměle vytvořený herbicid. Jako látka zastavující fotosyntézu nachází široké uplatnění při hubení dvouděložných plevelů kulturních rostlin (kukuřice, sója, cukrová třtina), lesních porostů i vodních ekosystémů.

Dunaj, najdlhšia rieka Európskej únie, je v skutočnosti veľkým zberačom toxických chemikálií z poľnohospodárstva. V najnovších vzorkách zo Slovenska sa našlo viacero pesticídov vrátane atrazínu – čo je zakázaná látka, ktorá . To, že pesticídy kontaminujú vodu aj dnes zistili aj u našich susedov.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vykoná mimoriadne kontroly poľnohospodárskych prevádzok v okrese Dunajská Streda. Bude pritom zisťovať, či tamojšie . Profesionální informace pro agronomy. Znečistením sú zasiahnuté obce Trstená na Ostrove, Baka, Jurová, Blatná na Ostrove, Holice a Lúč na Ostrove, teda asi päťtisíc obyvateľov. Obce, v ktorých množstvo pesticídu atrazín v pitnej vode prekročilo povolené množstvo. Stanovisko úradu EFSA týkajúce sa MRL pre látku atrazín v obilninách.

V šiestich obciach na Žitnom ostrove ľuďom . V súlade s článkom nariadenia (ES) č. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) žiadosť od Európskej komisie, ktorej cieľom bolo poskytnutie vedeckého stanoviska k atrazínu v obilninách a rovnako tak aj poskytnutie . Stříkají se s ním kukuřičná a čiroková pole napříč Středozápadem. Používá se v městských parcích i předměstských zahradách. Má potenciálně teratogenní účinky, je řazen mezi xenoestrogeny. Pesticid atrazin mění pohlaví žab. Die Gründe dafür liegen hauptsächlich in der früher üblichen flächenhaften landwirtschaftlichen Anwendung dieses Pflanzenschutzmittels.

Это слово или выражение пока не переведено. Вы можете предложить свой вариант перевода. Vyplýva to z najnovšieho výskumu amerických vedcov z US Geological.

Entscheidend ist dabei, wie fest und in welcher Form die Pflanzenschutzmittel an die Bodenbestandteile gebunden werden. Der genaue Mechanismus . The adsorption of the atrazin and the metazachlor in the membrane filtration equipment. The composition of the sample solution was . Shop new and used Vinyl and CDs.