Atrazín

Na atrazín je veľmi citlivá zelenina, obilniny a zemiaky. Je takisto toxický pre niektoré druhy rias a vodných rastlín. Atrazín je mierne toxický pre cicavce. Na Slovensku je známy pod obchodnou značkou Zeazin.

Herbicíd atrazín sa najviac používa v USA. To, že pesticídy kontaminujú vodu aj dnes zistili aj u našich susedov.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vykoná mimoriadne kontroly poľnohospodárskych prevádzok v okrese Dunajská Streda. Bude pritom zisťovať, či tamojšie . Západoslovenská vodárenská spoločnosť dala podnet na inšpekciu životného prostredia o prešetrenie situácie a znečistenie bude pravidelne monitorovať. Vodu z kohútikov budú môcť obyvatelia . Znečistením sú zasiahnuté obce Trstená na Ostrove, Baka, Jurová, Blatná na Ostrove, Holice a Lúč na Ostrove, teda asi päťtisíc obyvateľov. Obce, v ktorých množstvo pesticídu atrazín v pitnej vode prekročilo povolené množstvo.

Stanovisko úradu EFSA týkajúce sa MRL pre látku atrazín v obilninách. V šiestich obciach na Žitnom ostrove ľuďom .

V súlade s článkom nariadenia (ES) č. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) žiadosť od Európskej komisie, ktorej cieľom bolo poskytnutie vedeckého stanoviska k atrazínu v obilninách a rovnako tak aj poskytnutie . Krátko pred Vianocami obyvateľov šiestich obcí na Žitnom ostrove zaskočil zákaz piť pitnú vodu z kohútikov a variť z nej. Vodári v nej našli pesticíd atrazín. Dunaj, najdlhšia rieka Európskej únie, je v skutočnosti veľkým zberačom toxických chemikálií z poľnohospodárstva. V najnovších vzorkách zo Slovenska sa našlo viacero pesticídov vrátane atrazínu – čo je zakázaná látka, ktorá môže vážnym spôsobom poškodiť zdravie človeka.

Prieskum robilo Centrum . Príspevok podáva prehľad o spôsoboch detekcie a stanovenia atrazínu a jeho degradačných produktov v rôznych matriciach metódou GC a prehľad techník úpravy vzoriek používaných na analýzu rôznych vzoriek s cieľom detegovať a stanoviť atrazín a jeho degradačné produkty na nízkych koncentračných hladinách. Zostať pred Vianocami bez vody nie je nič príjemné. Stalo sa to obyvateľom niekoľkých obcí na juhu západného Slovenska.

Nejde o nákazu, ale o kontamináciu vody pesticídom atrazín , ktorý sa v minulosti používal na ničenie buriny, povedala . Poľnohospodárov na Žitnom ostrove čakajú kontroly. Tie majú preveriť, či tieto prevádzky skutočne hospodária tak, aby nedochádzalo k znečisteniu zdrojov . Vo vode sa našiel atrazín. Vyplýva to z najnovšieho výskumu amerických vedcov z US Geological. Vysoká koncentrácia herbicídu atrazín v troch studniach Žitného ostrova spôsobila na sklonku minulého roka.

MCPA, propazín, simazín, prometrín. Chlórbenzén ( 2x nad IT).

Pre túto stánku nie sú k dispozícii žiadne informácie. Laboratória ALS stanovujú triazinové pesticíd v pitných, povrchových a podzemných vodách, hlavne atrazín , atrazín -2-hydroxy, simazín, prometryn, ametriyn. Preložiť slovo „ atrazín “ zo slovenčiny do francúzštiny.

Počasie dokáže prekvapiť: PREDPOVEĎ Meterológ prezradil, aká . Termín: ihneď odo dňa doručenia rozhodnutia.