Asfaltová hydroizolácia spodnej stavby

Izolácia proti zemnej vlhkosti. Zemná vlhkosť je voda nevytvárajúca spojitú fázu schopnú toku. Hydroizolácia proti tlakovej vode by mala zahŕňať minimálne dve vrstvy asfaltových pásov. Pri kladení viacerých vrstiev asfaltových pásov treba dodržať zhodný smer ukladania. Horná vrstva musí byť posunutá o polovicu šírky, pričom jednotlivé spoje pásov nemôžu byť nad sebou.

Rohy a kúty sa odporúča zosilniť.

Cena hydroizolácie spodnej stavby tvorí síce len nepatrné percento z celkovej ceny stavby , ale v prípade poruchy hydroizolácie sú náklady na jej opravu priveľmi vysoké. Kvalitné asfaltové izolácie majú dvojnásobnú hrúbku oproti fóliovým izoláciám a riziko mechanického poškodenia izolácie v priebehu výstavby je . Modifikované asfaltované pásy sa vyrábajú z asfaltu , ku ktorému sa pridávajú vhodné elastoméry alebo plastoméry. Možno povedať, že sú zložitejšie ako vlastná plocha hydroizolácie , preto. Jedným zo základných princípov riešenia detailov vodotesných izolácií spodnej stavby je určenie, či detaily plnia funkciu vodotesnej izolácie, alebo. Na asfaltové hydroizolačné povlaky sú to najmä stierky na báze PMMA.

Dodatočná izolácia proti kolísajúcej priesakovej a spodnej vode s minerálnou izoláciou v podlahe. Správne zaizolovanie spodnej stavby je nesmierne dôležité. Aplikovanie asfaltového pásu s nedostatočnými parametrami je najčastejšou chybou pri izolácii spodnej stavby.

V stavebníctve sa na izoláciu stavieb proti vlhkosti a spodnej vode používa celý rad rôznych materiálov, ktoré sa líšia svojimi vlastnosťami. Je to klasická, rokmi preverená . Fóliu Penefol 7je možné okrem iného použiť ako hydroizoláciu spodných stavieb na úrovni aj pod úrovňou terénu či hydroizoláciu a. Nopové izolácie nielen že izolujú proti spodnej vlhkosti, ale súčasne tiež umožňujú odvetrávanie pomocou takzvaného pasívneho ventilačného systému, a to vo . Optimálna izolácia spodnej stavby z vonkajšej strany proti zemnej vlhkosti alebo spodnej vode je jedným zo zásadných predpokladov k tomu, aby celý objekt zostal dlhodobo chránený pred vlhkosťou. Keďže vlhkosť môže prenikať do spodnej stavby z rôznych strán, je potrebné podľa potreby aplikovať rôzne hydroizolačné.

Na hydroizoláciu základov sa používajú najlacnejšie asfaltové pasy, bez znalosti ich vlastnosti, druhu a určenia ich použitia. Projektant je povinný posúdiť miesto stavby , hladinu a typ spodnej vody, riziko radónu, a navrhnúť taký typ hydroizolácie , ktorá bude odolávať proti zemnej vlhkosti alebo proti podzemnej vode. Správna izolácia spodnej stavby proti tlakovej vode predĺži vášmu domu životnosť.

Ako izolovať spodnú stavbu ? V prípade, že takýto systém nebol vybudovaný, môžu ako účinná izolácia proti tlakovej vode poslúžiť modifikované asfaltové pásy alebo fólie, najčastejšie z PVC. Otvorenie konsignačného skladu v Košiciach 02. Vitajte na novej webovej stránke NOVAGLASS – dodávateľ hydroizolačných a tepelnoizolačných materiálov! Rekonštrukcie budov: Vykonávame kompletné rekonštrukcie stavieb. Pre zaistenie spoľahlivej hydroizolácie spodnej stavby sa používajú predovšetkým asfaltové pásy.

Hydroizolácie , hydroizolácia , izolácia – proti vlhkosti, spodnej a tlakovej vode. Zabezpečíme materiál aj kvalitnú prácu. Na hydroizoláciu spodnej stavby sa využívajú aj asfaltované hydroizolačné pásy, oxidované alebo modifikované, s jemným minerálnym posypom. Hrúbka a počet vrstiev hydroizolačného systému je daná .

Asfaltová hydroizolácia. Pás sa používa ako parotesniaca a prípadne poistná hydroizolačná vrstva plochých striech, ako spodný pás v hydroizolačnej vrstve na nových aj opravovaných plochých strechách alebo ako horný pás tam, kde je hydroizolácia krytá ďalšími vrstvami. Používa sa aj ako súčasť izolácie spodnej stavby proti zemnej vlhkosti, .