Amlessa liek

Viazaný na lekársky predpis. Legislatívne zatriedenie. Registrované humánne lieky. Kód štátnej autority (ŠÚKL). Názov produktu podľa ŠÚKL.

Preto bude bežné lekárske sledovanie zahŕňať časté monitorovanie kreatinínu a draslíka.

U týchto pacientov sa odporúča individuálna titrácia dávky jednotlivými zložkami lieku. Zmeny v plazmatických koncentráciách . Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek , pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Co- Amlessa sa predpisuje na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie). Všetky tri liečivá pomáhajú.

Liek je kombináciou troch liečiv, perindoprilu, indapamidu a amlodipínu. Ak je potrebná zmena dávkovania, má sa vykonávať individuálnou titráciou jednotlivých zložiek lieku. Opis lieku slúži len na informačné účely a nepredstavuje reklamu lieku.

Typ: Kategorizovaný liek. Posledná aktualizácia 10. MZ SR, ŠÚKL, cenníku vzorkovej lekárne a držiteľov registračných licencií . Perindopril, indapamid a amlodipín patria do troch hlavných skupín antihypertenzív odporúčaných na kontrolu a liečbu hypertenzie podľa platných národných a . Na základe zvoleného počtu balení vyhľadaného lieku Vám zobrazíme jeho náhrady alebo alternatívy s potrebným počtom balení ak existujú v zozname. V tabuľke sú uvedené alternatívy pre vyhľadaný liek zoradené podľa ušetrenej sumy za doplatok pacienta.

Lieky nám pomáhajú zvládnuť chorobu, no majú aj nežiaduce účinky. Takmer tristo závažných škodlivých reakcií u pacientov, ktorí užili niektorý z medikamentov, zaznamenali vlani odborníci zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Cesta: perorálne použitie. Stav registrácie: R – Aktuálna registrácia. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: KRKA.

BKK verapamilom, ktorá je výhodná u hypertenzných pacientov s potrebou spomalenia prevodu AV uzlom napr. Fixná kombinácia ACEI a BKK. Informácie o lieku aktualizované 1. SMS pripomienky užívania.