Alkorplan technický list

Fólie se volně klade a musí být celoplošně zakrytá a stabilizovaná dalšími vrstvami. Vrstvy pro stabilizaci, musí . Je možné ju použiť aj na izoláciu šikmých a strmých striech. Fólia sa kotví k podkladu v spojoch.

Zde uvedená řešení vycházejí z našich teoretických i praktických poznatků a zkušeností navrhování a provádění fóliových hydroizolací střech z PVC-P a PEC fólií. Popisované technologické postupy zachycují obvyklá. ALKORPLAN SE SKLENĚNOU VÝZTUŽNOU. Spoje fólií pod vegetačním souvrstvím. Doporučujeme uchovat čitelný CE štítek z role fólie nebo kopii, pro případné řešení reklamace.

Je určena především pro prováděcí firmy, důležité informace však bezpochyby poskytne i projekčním firmám, zejména z hlediska správného řešení detailů a kontroly hydroizolací spodní stavby. Fólie musí být skladovány v originálních obalech, v suchých a dobře větraných skladech při teplotě nejvýše °C. Tento technologický předpis není . Informace a technická podpora.

Veškeré informace včetně kompletního technického poradenství poskytnou vyškolení pracovníci Atelieru . Technický list ke stažení zde. To dokazuje především velké množství úspěšných realizací z tohoto materiálu po celém světě. SPOLEHLIVÁ tZOLACE SPODNÍ STAVBY PROTI vooĚ A HADDNU. Certifikát DEK, bazénové fólie.

Držiteľ licencie kategórie D. LIS, Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech. Continue reading “ Alkorplan Photos Que Vraiment Beau”… Read more. Juraj Slezák, Vedúci technického oddelenia, Knauf s. ROCKWOOL – technické izolace.

ISOVER – technické izolace. AL pásky pro izolace s ALS povrchem. ARMACELL – technická izolace. PAROC – technické izolace. KERATECH – technické izolace. Protikročejová izolace .