Akusticka izolacia podlahy

Materiál vhodný na vyrovnanie, zateplenie aj akustickú izoláciu podlahy. Jednoduché použitie, nízka váha a okamžita pochôdznosť. V pamäti Iba pri správnom návrhu skladby podlahy a následnej odbornej realizácii nám budú podlahy zabezpečovať správnu akustickú a tepelnú pohodu.

Ak chceme sledovať domáce kino v obývačke a zároveň dopriať susedom v miestnostiach pod a nad nami pokojný spánok, riešenie ponúka akustické izolovanie podláh. Tepelná a akustická izolácia podlahy izoláciou z kamennej vlny ISOVER N na zlepšenie účinnosti kročajovej.

Vystuženie okrajov podlahy – horná vrstva. Na spodný okrajový pásik sa položí horná vrstva podkladového okrajového pásika – pás z dosky OSB so šírkou 1mm. Hrúbka súvrstvia obidvoch pásikov musí zodpovedať hrúbke akustickej izolácie. Akustické izolačné dosky sa . Izolácia podláh – akustická (kročajová).

V bytových domoch a ani v rodinných domoch nie je dobré, keď sa šíri krokový hluk z vyššieho podlažia do konštrukcie a následne sa prenáša na susedné a spodné obývané priestory. Pre zamedzenie šírenia sa kročajového hluku a zvukovej nepriezvučnosti sú izolačnéné dosky . Samozrejme, netreba zabúdať ani na podlahu.

Odspodu k nám síce veľa zvukov nedolieha, zato my môžeme rušiť susedov pod nami. Prieniku kročajového hluku do stropu pod nami a súčasné tlmenie zvuku, ktorý sa šíri vzduchom, zabráni zvuková izolácia uložená na plávajúcej podlahovej krytine a . Stačí, aby použil na izoláciu podlahy vhodnú kročajovú izoláciu. Kroková nepriezvučnosť sa v podlahách rieši pomocou tvrdej ale zároveň pružnej izolácie z kamennej vlny alebo expandovaného polystyrénu.

Pri menších hrúbkach izoluje akusticky lepšie minerálna vlna ako polystyrén. Vyrába sa z minerálnych, čadičových vlákien s normálnou tuhosťou a pevnosťou v tlaku. Má výrazne nižšiu mieru horľavosti ako podlahový polystyrén ( Nobasil má rad horľavosti A podlahový polystyrén až rad E) a ponúka lepšiu . Zateplenie podlahy na pochôdznej povale.

Ak sa podkrovný priestor nebude využívať, nepochôdznu podlahu je možné zatepliť položením izolácie z kamennej vlny v súvislej a nezaťaženej vrstve. Vďaka prírodnému pôvodu je kamenná vlna nehorľavá, akustická a má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Použitím akustickej izolácie z kamennej vlny znížime kročajový hluk ťažkej plávajúcej podlahy s liatou anhydritovou vrstvou s minimálnou hrúbkou mm alebo s armovanou betónovou doskou s minimálnou hrúbkou mm, pričom plošné zaťaženie . Myslim ze financne asi najlepsie a kvalita myslim pre rodinny dom vcelku uplne postacujuca,alebo sa mylim? Tepelná, akustická a protipožiarna izolácia NOBASIL PTS je vyrobená z minerálnych, čadičových vlákien s extra tuhosťou a pevnosťou v tlaku.

Je určená na izoláciu ťažkých plávajúcich podláh v miestnostiach so . Z akustického hľadiska stačí pod suché podlahy izolácia v hrúbke mm, pod liate podlahy izolácia v hrúbke mm. Podlahové vrstvy vyhotovené na akustickej a .

Zvuková izolácia podlahy. Hluk predstavuje čoraz väčšie zaťaženie nášho životného prostredia. Ako účinné a hospodárne riešenie na vytvorenie vysokoúčinnej zvukovej izolácie proti krokovému hluku s tepelnoizolačnými vlastnosťami sa osvedčili tradičné biele, ako aj sivé spružnené platne. Stúpajúce nároky na akustickú pohodu v interiéroch si vynucujú používanie vysoko účinných konštrukcií – plávajúcich podláh. Pre kročajový útlm podláh bol.

Zaoberáme sa predajom, poradenstvom a montážou akustických zvukovoizolačných dosák WOLF. Skúšky rôznych ústavov potvrdzujú vynikajúce zvukovo-izolačné vlastnosti sadrovláknitých dosák fermacell. Pre všetky konštrukcie uvedené v našom prehľade dosahujú zvukovo- izolačné hodnoty zistené oficiálnymi ústavmi.

Kroky, dupanie a najrôznejšie nárazy spôsobené zlým odhlučnením podlahy rušia nielen susedov, ale tiež nám neposkytujú dostatok súkromia – o každom našom pohybe totiž vie celý dom.